Co dělí úspěšné restaurace od těch méně úspěšných

„Tolik hospod v ČR ještě nebylo“, uvádí titulek z roku 2018. K červnu 2019 sčítá Česká republika 21 072 restauračních zařízení s počtem okolo 180 000 podnikatelů podnikajících v pohostinství a službách.

Chcete se zapsat na vyšších pozicích v žebříčku těch opravdu úspěšných restaurací generujících zisk?
Co vás tedy dokáže odlišit od konkurence?  Co vás dělí od úspěchu?
Zde jsou sepsány body, kterých si všímám já v roli zákazníka, ale také z pohledu podnikatele. Pokud jsou všechny body splněny, jsem ochotná jako uživatel utratit větší obnos peněz (také spropitné). A v případě, že i majitel umí skvěle nakládat s financemi, je restaurace schopna dosahovat obstojných obratů.

“Jak známo, prodej je z 80 % záležitost psychologická a jen ze 20 % technická (znalosti produktu, pravidel obsluhy apod.). Z toho plyne poučení, že cesta k úspěchu spočívá daleko víc v tom, jak dokážete hosta přečíst a na základě toho vyjít vstříc jeho (i nevědomým) očekáváním, než jestli umíte francouzsky pojmenovat všechny typy vidliček na stole, složit ubrousek do tvaru labutě a zpaměti okomentovat všechny ročníky Champagne v nápojovém lístku.” (www.jidloaradost.ambi.cz)

 1. KALKULACE

Restaurace by pro majitele neměla být „černou dírou“ na peníze. Měla by se stát stejně silným podnikatelským odvětvím, jako jiné. Před samotným začátkem je důležité (jako v každém businessu) vytvořit si kalkulaci nákladů a kalkulační jednici.
Zodpovědná osoba by se neměla soustředit pouze na připočtenou marži, ale do rozpočtu by měla také zahrnout i ty nejmenší náklady jako např. kancelářské potřeby, provozní náklady, hygienické potřeby, aj.

Provozní/kuchař by měl umět sestavit jídelní lístek na základě sezónních potravin, které budou vycházet cenově přijatelněji.
Příklad: V kuchyni pracujeme s dýní na podzim, kdy i její nákupní cena je mnohonásobně nižší než na jaře.

2. LOKALITA

Ano, lokalita nemusí vždy hrát ve váš prospěch. Ale i z této situace se dá těžit. Neturistická oblast=nižší počet návštěvníků, ale nižší nájemné. Turistická oblast=vyšší nájemné, ale větší frekvence osob/potenciálních klientů.
Vše má své pro a proti.
Malá osvěta: Pokud jste majitelem restaurace situované v perfektní lokalitě, nesázejte na to, že už nemusíte dělat nic navíc. Špatné reference se rychle rozkřiknou, poškodí se dobré jméno restaurace a nejspíše se v budoucnu klientela oseká.

3. MARKETING

Z pohledu marketéra mě ještě stále nepřestává udivovat, jak málo podniků má vlastní webové stránky, není zaregistrováno v Google mapách, či vůbec neřeší online prezentaci. V roce 2020, kdy se 97% uživatelů pohybuje na internetu a lokální služby hledá právě zde.
Položili jste si někdy otázku, na jaký demografický segment vůbec cílíte? 
Mladí lidé vaši restauraci již dávno nebudou hledat v regionálním tisku.

4. KUCHAŘ

Z mých zkušeností a více než tisíců navštívených restaurací chápu, že kuchař je srdcem restaurace. A toto byste měli pochopit také. Nevyplatí se na kuchaři šetřit. Dobrý kuchař se nestává v den, kdy obdrží diplom. Kuchařina je řemeslo a řehole. Pro tuto funkci musí být vášnivě zapálen, dostatečně zkušený, duší kreativec s perfektně, zvládnutými organizačními schopnostmi a citem pro krásu.
(Nejlépe s praxí ze zahraničí, tyto dovednosti se mu jen stěží dostanou v českém, školském systému)
Pokud tohle váš kuchař nesplňuje, pravděpodobně máte zaděláno na problém.

5. VZHLED

Ach ten vzhled, a to ve všech úrovních.
Vzhled vaší nemovitosti, vzhled interiéru, vzhled online prezentace, vzhled propagačních materiálů, vzhled personálu a v neposlední řadě vzhled jídla na talíři, nebo-li foodstyling.
Předpokládám, že tolik „vzhledů“ pohromadě jste ještě neviděli. Bohužel se jedná o jeden z klíčů k úspěchu, a to od doby, kdy jsme lidé. Vybíráme si na základě emocí, tudíž máme rádi všechno krásné, navozuje nám to pocit něčeho příjemného.
Podloženo statistikami a pomocí testování je dáno, že lidé mají tendenci spojovat si vzhled s kvalitou.
Co to znamená pro vás?
Pokud některý z uvedených „vzhledů“ bude vypadat chudě, navodí to návštěvníkům velmi nízkou kvalitu nabízených služeb.
A tohle není zrovna požadovaný efekt.

6. ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Posledním, ale důležitým a nezbytným faktem je přístup personálu. Můžete excelovat ve všech bodech, ale pokud zaměstnáváte nepříjemnou obsluhu, přijde celé snažení vniveč.
Že přece nemůžete vědět, jak se váš personál chová, když zrovna nejste přítomni?
Ale můžete. Existují jednoduché výzkumné metody nazývané mystery shopping.
Naopak, zaměstnáváte-li příjemné pracovníky, věřte mi, lidé vám budou ochotni odpustit malý nedostatek a rádi vás navštíví znovu.

Pokud si s některým z témat lámete hlavu, zda máte správně nastavené firemní procesy, neváhejte mě kontaktovat na dychusova@pdigit.cz