Otevírání kavárny KNIHOMOLKA: Jak si otevřít kavárnu?

S mým klientem jsme nyní otevírali kavárnu Knihomolka v Ústí nad Labem v krásných prostorách zdejší knihovny. Proto jsem se rozhodla navázat na tento projekt a případným zájemcům, kteří se nyní pouští do otevření vlastní kavárny, nastínit problematiku, kterou je třeba vyřešit ještě před samotným spuštěním projektu.

Co všechno jsme s klientem probírali a jak se na otevření nového podniku co nejlépe připravit?

Finanční zdroje

Jako u každého začínajícího projektu je potřeba vědět, odkud si zaopatříte potřebný finanční obnos pro počáteční investici.
Vlastní zdroje – pro své účely lze využít vlastních zdrojů, zvlášť pokud disponujete vlastními nebo rodinnými úspory. Případně máte výnosy z jiného vlastního podnikání, které byste rádi investovali do něčeho nového.
Cizí zdroje – pokud vám váš vlastní kapitál nestačí k pokrytí nákladů na otevření kavárny, lze tuto situaci řešit i jinak. Můžete si najít investora, na internetu existuje mnoho portálů s nabídkou investorů. 
Případně k podnikání můžete přizvat společníka, který disponuje vyšším kapitálem (případně i zkušenostmi) než vy.
Dále také můžete zkusit zažádat granty od kraje, nebo státní dotace na podporu rozvoje nového podnikání. A v neposlední řadě si můžete zažádat o podnikatelský úvěr u banky, která vám vytvoří nejvýhodnější nabídku.
Pravděpodobné však je, že budete kombinovat vícero zdrojů financování.

Lokalita a prostory

U kavárny nelze říci, že platí pravidlo tak jako u restaurace, že dobrý podnik si hosty najde vždycky. U kavárny vaše lokace bude hrát významnou roli.
Hledejte lokalitu raději než na vesnici, ve městě.  Pokud se nebojíte sezónnosti, vyhledávejte turistické a rekreační oblasti. Dále za dobrou lokalitu můžeme považovat nákupní střediska a pěší zóny.
Jednoduše, musíte si umět odpovědět na otázku, zda je reálné, aby na daném místě vaši kavárnu navštívil takový počet zákazníků, aby bylo dosaženo očekávané denní tržby.
Nezapomínejte, že s vlastněním prostor jsou spojené i náklady. Prostory budete buďto odkupovat, nebo budete muset hradit měsíční nájemné. Tyto náklady budou pravděpodobně doprovázet i náklady na odkup vybavení (bude záležet jak se domluvíte s bývalým majitelem) a také náklady na elektřinu a další služby.

Administrativní kroky a legislativa

Pokud se jedná o vaši první zkušenost s podnikáním, možná se budete rozhodovat zda začít jako osoba fyzicky podnikající (OSVČ) nebo raději založit rovnou právnickou osobu, nejvhodnější variantou s.r.o.
Oba typy mají své plusy a mínusy. Jako OSVČ se vyhnete dvojímu zdanění, nebudete muset platit tak vysoké odvody státu, nemusíte si zakládat bankovní účet separativně pro své účely a účely firmy, nejste povinni vést účetnictví, ale bohužel ručíte celým svým jměním a to i živobytím. 
U společnosti s ručením omezeným je potřeba předpokládat náklady navíc za účetnické služby, případné poplatky bance a vyšší náklady na založení a zápis do obchodního rejstříku.
V případě, že se do podnikání vrháte se společníkem, doporučuji mezi vámi sepsat smlouvu – ať už se jedná o člověka, kterému věříte, nebo cizí osobu. V obou případech si ujasníte pravidla a vyhnete se mnoho nepříjemnostem v případném sporu.

Strategie získání zákazníků a marketing

Vaše kavárna může mít krásný interiér a prodávat tu nejlepší kávu široko daleko, ale pokud nebudete počítat s rozpočtem i na marketingové aktivity, tyto informace se nikdy nebudou mít jak dostat k vašim potenciálním návštěvníkům.
Mnoho podnikatelů v přípravné fázi tento bod podceňuje. Myslí si, že kavárnu stačí otevřít a hosté se k nim pohrnou sami. Nebo, že jsou nyní důležitější výdaje a marketing budou řešit až později.
Jenže jak vyřešit to, že návštěvnost není taková, jakou jste očekávali? Zahrňte proto do svého rozpočtu i částku na marketingové aktivity a ve svém podnikatelském plánu nezapomeňte věnovat sekci strategii získávání zákazníků.

A jaké zajímavé otázky mi pokládal můj klient? Pár příkladů:

  • Je lepší lístek s nabídkou pokaždé přinést na stůl, nebo ho nechat ležet na stole po celou dobu?
  • Jaká by měla být denní tržba a jakou útratu na hlavu k tomu potřebuji?
  • Sušenku ke kávě dávat, nebo ne?
REFERENCE KLIENTA:

Děkuji za příjemnou a profesionální konzultaci.

Ondřej T.
Majitel kavárny Knihomolka

Alespoň tyto základní body a mnoho dalšího by měl zahrnovat váš detailně vypracovaný podnikatelský plán. My jsme si s mým klientem jeden takový společně vypracovali. A pokud si nevíte rady, můžete kontaktovat mě. Propracovaný business plán vám může ušetřit mnoho nepříjemných ztrát. 

Zajišťuji gastro online marketing prostřednictvím agentury PDIGIT.

Na sociálních sítích sdílím další tipy. Pokud nechcete, aby vám utekla jakákoli novinka, sledujte mě.

Zdroj obrázků: Facebooková stránka Knihomolka