Slovníček pojmů v HOREKA odvětví

 Často si sama kladu otázku, čím přesně se některé provozy liší od jiných. Pro souhrnný přehled jsem se rozhodla, sepsat zde krátký slovníček nejčastějších zařízení v HOREKA odvětví.

 

 

RESTAURACE je druh stravovacího zařízení ve kterém vám jsou obslužným způsobem poskytovány nápoje a pokrmy. Restaurace mohou být specifické svou značkou, konceptem nebo příjemnou lokací podniku, pro kterou zde hosté chodí.

HOSPODA nebo-li HOSTINEC je prostší podnik zajišťující veřejné stravování. Hospoda vám často nabídne i prostor ke společenské zábavě.  Od hospody se očekává, že zde bude k dostání točené pivo.

PUTYKA je obdobou hospody. Častokrát se jedná spíše o hanlivější označení hospody.

Pod pojmem BISTRO bychom mohli hledat místo pro prodej jídel a nápojů. Většinou se jedná o pokrmy, které jsou předem připravené a stačí je pouze tepelně doupravit, či rovnou servírovat. Velikostně se jedná o menší prostor, ve kterém ovšem mají prodejci jídel své zázemí.

BUFFÉ (BUFET) je pohostinské zařízení, které je koncipováno samoobslužným způsobem. Často je u něj možná specializace např. rybí bufet, mléčný bufet.

RYCHLÉ OBČERSTVENÍ jedná se o FAST FOOD koncept typu Mc Donalds, KFC a další. Výhodou je, že jídlo je připraveno téměř bez časového prodlení.

KIOSEK je hostinské zařízení zabezpečující poskytování občerstvení. Zřizuje se obvykle jako sezónní, příležitostné zařízení často bez vlastní odbytové plochy.

KAVÁRNA je pohostinskou činností zaměřenou především na prodej různě zpracované kávy. Většinou není vybavena natolik, aby zde mohlo docházet i k přípravě teplých pokrmů.

CUKRÁRNA jedná se o prodejnu se zaměřením na dezerty a zákusky, která disponuje místy k sezení. Často je cukrárna a kavárna propojena.


PENZION Je budova ve které jsou ubytovaní hosté a zároveň v ní někdo trvale bydlí. Může se jedna i o dům, kde jsou k dispozici neustále majitelé tohoto objektu

HOTEL je místem, kde se za úplatu poskytuje ubytování (zpravidla krátkodobé) a to zejména turistům. Obvykle jsou hotelem nabízeny také další služby, jako např. restaurace, wellness centrum, fit centrum, nebo třeba konferenční sály.
Lze říci, že hotel má nejméně 10 pokojů. Hotely můžeme dělit na 1.přímořské 2.horské 3.městské 4.lázeňské 5.rekreační
Pokud-li se majitel hotelu rozhodne zařadit svůj hotel do jedné z 5 tříd, musí zažádat AHR (Asociaci hotelů a restaurací), která podle přesných kritérií přiřadí, do které kategorie hotel spadá.

HOSTEL je levnější turistickou ubytovnou. Většinou zde nemáte soukromí, jelikož jsou sdílené pokoje, nebo části vybavení a příslušenství s dalšími ubytovanými.

BOTEL jedná se o ubytovací hotel na lodi.

MOTEL slouží ke krátkodobému ubytování. Je to ubytovací objekt s možností bezprostředního parkování. Nachází se v okolí dálnic a silnic vyšších kategorií.

LETNÍ BYT je objekt, který je k dispozici k letnímu pronájmu.

APARTMÁN je zařízenou bytovou jednotkou sloužící k ubytování turistů. Bývá více pokojový, disponuje kuchyní a vlastním sociálním zázemím, čímž se liší od hotelu. 

Na sociálních sítích sdílím další tipy. Pokud nechcete, aby vám utekla jakákoli novinka, sledujte mě.