Vzhledem k rychle rostoucí konkurenci v odvětví hospitality, je potřeba vašim klientům sdělit, že jste tady. A to lze dosáhnout pouze kombinací kvalitně nabízených služeb a efektivně nastavené marketingové strategie. 

Restaurační marketing je často dosti podceňovanou záležitostí, i přes to, že se jedná o podnikání, jako každé jiné. A kdo více by měl klást důraz na výkonnostní marketing, než právě restaurace a gastro podniky.

ONLINE & OFFLINE MARKETING

V dnešní době, kdy jde vývoj technologií neustále kupředu a lidé se přemisťují převážně na internet (především mladší generace), dělíme marketing na online a na offline.

Online je ten, kterým oslovujete potenciální návštěvníky za pomoci internetu. V offline marketingu využíváte marketingových kanálů, které na nás působí mimo internet (TV, rádio, billboardy, aj.).
Oba druhy marketingu mají přidělené komunikační nástroje, které do nich spadají. 

Já vám pomůžu s výběrem toho správného marketingového kanálu, jak v online prostředí, tak v offline.  Online marketing je mým oblíbeným tématem. Jako mluvčí za mladou generaci jsem schopna specifikovat, jakou prezentaci restaurace v online prostředí očekávám, aby mě přesvědčila o návštěvě podniku.

Abyste měli příležitost pochopit, jak je marketing pro restauraci důležitý, pravidelně publikuji rozhovory s majiteli úspěšně fungujících restaurací a dalších podniků v gastro odvětví.